piątek, 1 lutego 2013

WPJA


 Dear! A great honor! 
We belong to the WPJA - Wedding Photojournalist Association :) 
Thank you for the support of those who believed in us :)

Kochani! Ogromny zaszczyt! 
Należymy do WPJA - Światowego Stowarzyszenia Fotoreporterów Ślubnych :) 
Dziękujemy za wsparcie tych, którzy w nas wierzyli :)